LiteSpeed, Apache of Nginx als webserver?

Wie in de wereld van webhosting duikt, ontdekt al snel dat er verschillen zijn in hoe webservers werken. Veel websites worden draaiend gehouden door webserver software die Apache heet. Maar twee andere technieken, Nginx en LiteSpeed-webserver zijn behoorlijk in opkomst. Verwacht wordt dat zij Apache naar de kroon zullen gaan steken. Wat maakt die twee technieken dan zo interessant? In dit artikel lees je er alles over.

Wat is een webserver?

Veel mensen denken bij een webserver aan een computer in een datacentrum, maar in feite wordt met de term een totaaloplossing van soft- en hardware aangeduid. Een webserver is software op een computer die specifiek voor dat doel is ingericht. Op basis van binnenkomende verzoeken vanaf andere apparaten worden websites samengesteld en over de internetverbinding “geserveerd” aan de gebruiker. Hoe snel de webserver in staat is om de pagina die je opvraagt aan te bieden, hangt van meerdere factoren af. De serversoftware speelt daarbij een steeds belangrijkere rol.

LiteSpeed, Apache of Nginx als webserver: Welke technologieën zijn het beste?

Apache HTTP-serverApache webserver

Veruit de meest gebruikte webservertechnologie is Apache. Hierop draait op dit moment grofweg de helft van alle webservers wereldwijd. De andere helft is onderverdeeld onder andere technologieën.

Dat Apache zo groot is, is goed te verklaren: de meeste webservers hebben Linux als besturingssysteem. Apache is onderdeel van Linux en dus standaard al aanwezig op de meeste webservers. Dat zorgt voor een naadloze integratie; de gebruiker kan direct na het opzetten van de webserver met Apache aan de slag.

NginxNginx webserver

In 2004 zag Nginx (je spreekt uit: Engine X) het levenslicht. Een nieuw softwarepakket voor webservers dat genoeg potentieel heeft om Apache voorbij te streven qua snelheid en efficiency.

Door slimmer gebruik te maken van het servergeheugen en het heen-en-weer sturen van data te optimaliseren (load balancing) wordt het brengen van content sneller en efficiënter. Vooral grote, drukbezochte websites profiteren van de techniek van Nginx.

Omdat er constant aan de code wordt geschaafd, is Nginx inmiddels een volwaardig alternatief voor Apache. Zo hebben we er elke dag mee te maken bij het gebruik van ons internet.

LiteSpeed webserverLiteSpeed webserver

Relatief nieuw op de markt van webserver software is LiteSpeed-webserver. Het pakket lijkt haast wel uit de lucht te komen vallen, maar ook de groeiende populariteit van LiteSpeed is goed te verklaren. De opzet is heel gestroomlijnd en de mate van load-balancing is zo goed opgezet, dat het in theorie mogelijk is om met LiteSpeed-webserver de capaciteit van servers die nu nog op Apache draaien, te verdubbelen. Daar hebben hostingbedrijven natuurlijk wel oren naar. Inmiddels ondersteunen steeds meer hostingbedrijven deze techniek.

Waarom kiezen?

Het is een logische vraag: Moet je als website ontwikkelaar eigenlijk wel bezig zijn met de keuze tussen LiteSpeed, Apache of Nginx als webserver? Of is het allemaal één pot nat?

Dat ligt een beetje aan jouw specifieke plannen en jouw blik op de toekomst. Ben je iemand die een eenvoudige website wil opzetten? Verwacht je nog niet echt grote massa’s bezoekers? Dan is het misschien minder interessant om je te bekommeren om welke techniek jouw website bij de gebruiker aflevert. Ben je echter van plan om veel functionaliteit aan je website toe te gaan voegen, veel dynamische content te gebruiken of om zaken als streaming media aan te bieden? Dan is de keuze wel degelijk van belang. In dat geval zouden de relatieve nieuwkomers, vooral LiteSpeed-Webserver, je voorkeur moeten hebben. Die techniek heeft de toekomst en zal vooral bij intensiever gebruik echt merkbaar verschil gaan maken.

Welke hosting providers hebben LiteSpeed als Webserver?

Er komen steeds meer hosting providers die LiteSpeed aanbieden als webserver. Cloud86 is een bijvoorbeeld van een hosting provider met een LiteSpeed webserver.

Bekijk Cloud86 mogelijkheden

Conclusie

Nu steeds meer mensen een snelle internetverbinding hebben, lijken onderwerpen als laad- en downloadtijden steeds minder relevant te worden. Tegelijk willen we ook méér van onze websites. Meer functionaliteit, meer gegevens, meer data… Hoewel Apache als webserver pakket erg goed is, is er altijd ruimte voor verbetering. Gelukkig groeien softwarematige server-oplossingen met ons mee.

Het achteraf overhevelen van een website naar een ander systeem is tijdrovend en lastig, dus zeker bij grotere website-plannen is het interessant om de mogelijkheden van te voren goed te onderzoeken en zo je website vanaf het begin goed neer te zetten.